شلنگ های نوردسون/ HOSE

شلنگ های نوردسون/ HOSE

شلنگ های نوردسون/ HOSE

 


شلنگهای منعطف و با دوام هات ملت نوردسون با عملکرد بهینه ضمن کاهش هزینه ها و زمان خرابی، ایمن عمل می کنند. آویزهای یکپارچه منحصر به فرد این شیلنگها با پایه های محکم و کاربری آسان باعث می شوند تا عمر شلنگ را افزایش داده و زمان خرابی، دفعات تعویض و هزینه قطعات را کاهش دهند.