والکو ملتون / Valco Melton

والکو ملتون / Valco Melton

والکو ملتون / Valco Melton

والکو ملتون  Valco Melton

تامین دستگاهها، قطعات یدکی و لوازم مصرفی Valco Melton

دستگاههای چسب گرم یا هات ملت مدل های مختلف 

 نازل های Nozzle مستقیم و نود درجه و غیره ....

شلنگ های مختلف Hoses 

تفنگی های مختلف Electric Guns

مخرن های مختلف  

فیلترهای مختلف  Filter 

و سایر ملزومات و قطعات مصرفی  Valco Melton

لینک اصلی شرکت Valco Melton

www.valcomelton.com