گیئا GEA

گیئا GEA

ماشین آلات GEA

تامین قطعات یدکی ماشین آلات GEA

 

 مشاوره، نصب و راه اندازی خطوط پراسس با بکارگیری ماشین آلات GEA

 پشتیبانی فنی، تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

 

لینک اصلی شرکت GEA

http://www.gea.com