English

 

مكا پارت | تامين قطعات ماشين آلات و پاكت هاي استريل صنايع لبني و آبميوه

پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیر

پاستوریزاسیون

پاستوریزه کردن فرایندی است که شیر را خالص می کند و باعث دوام و تازگی آن می شود.

در عمل پاستوریزه کردن، شیر ابتدا به دمای ۷۲ درجه سانتی گراد و در مدت ۱۶ ثانیه گرم می شود و سپس به دمای ۴ درجه سانتی گراد بسرعت سرد می شود.

این عمل باعث از بین رفتن باکتری های موجود در شیر طبیعی می شود. عمل پاستوریزاسیون از نام دانشمند معروف فرانسوی ،لوی پاستور گرفته شده است. وی برای اولین بار پاستوریزاسیون را برای از بین بردن باکتری ها در شیر استفاده کرد.

 

 

استریلیزاسیون

استریلیزه یا فرادما ضمن نگهداري فرآورده هاي غذايي مايع با قرار دادن آنها در معرض حرارت زياد در يك زمان كوتاه و سپس سرد كردن سريع آن انجام مي گيرد. فرآيند حرارتي حداقل تأثير را روي طعم و بو محصول ايجاد مي نمايد.

براي توليد شير فرادما از دماي 150- تا135- درجه سلسيوس به مدت 5 تا2 ثانيه استفاده مي شود.
محصول بعد از عمليات فرادما بايد در شرايط سترون و ظروف مناسب بسته بندي گردد.


انواع روشهاي فرادما به دو صورت كلي مستقيم و غير مستقيم و يا تركيبي از هر دو مي باشد.
1-
روش مستقيم
-
سيستم تزريق بخار به داخل محصول 
-
سيستم تزريق محصول به محفظه بخار

2-روش غيرمستقيم
مبدل حرارتي صفحه اي مبدل حرارتي لوله اي

در روش مستقيم شير در معرض حرارت مستقيم با بخار آب قرار گرفته ودماي محصول به سرعت بالا ميرود.انتقال حرارت در اين روش سريع ميباشد و اين روش بيشتر براي محصولات با ويسكوزيته بالا كاربرد دارد.
در روش غير مستقيم يك ديواره بين شير و محيط گرم كننده يا سرد كننده وجود دارد و تبادل دما از محيط گرمازا يا سرمازا از طريق اين ديواره به داخل شير انجام ميپذيرد و در مراحل بعدي سرد شده و سپس در شرائط اسپتيك(سترون)بسته بندي ميگردد.

غير از فرايند فرادما كه در حال حاضر در عموم كارخانه هاي لبني انجام ميشود در گذشته نيز براي استريل كردن شير از روش استريليزاسيون كند استفاده مي شد. در اين روش به منظور استريل كردن شير از دماي 120-115 - درجه به مدت 30-20 دقيقه(اتوكلاو گذاري) استفاده ميگرديد

در فرايند فرادما (Ultra High Temperature) (UHT) شير در معرض دماي 150-135-درجه به مدت 5 تا 2 ثانيه قرار ميگيرد. در اين دما كليه باكتري هاي بيماريزا و همچنين غير بيماريزامنهدم ميگردند .

 

 

شما اینجا هستید: Home مطالب خواندني پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون شیر